Biomed Lexicon Home    |   About Us   |   Search Tips   |   Contact Us
Tuesday, 16 April 2024 Greek English
ENGLISH/GREEK DICTIONARY OF MEDICAL TERMINOLOGY
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZResults: [Z] - 46Term

z chromosome

z disc

zea

zeatin

zebu

zein

zeism

zero - shift

zero order reaction

zeuglodon

zidovudine or azidothymidine (azt)

zinc (zn)

zinc stearate

zincalism

zing finger

zirconium

zoacanthosis

zoanthiniaria

zona

zona fasciculata

zona incerta

zona pectinata

zona pellucida

zona reticularis

zona tecta

zone

zone glomerulosa

zonipetal

zonula adherens

zonula occludens

zonule

zonule of zinn

zonulitis

zooglia

zoogony

zoonosis

zoospore

zoster

zygion

zygodactyly

zygoma

zygomatic

zygon

zygote

zygotene

zymogen

© Copyright: Biomed 
Lexicon Design & Development: Crucial Services Ltd